در ادبیات

باتری یا باطری کدام صحیح است

باتری یا باطری کدام صحیح است

باتری یا باطری کدام صحیح است- باتری یا باطری کدام صحیح است
خیلی از کلمات وجود دارند که از نظر نوشتاری مشکل داشته و نیازمند اصلاح می باشند مثلاً ازبین دو کلمه ی باتری و باطری چگونه میتوان فهمید کدام صحیح است؟ اگر به نوشتار برخی کلمات نگاه کنید متوجه میشوید برخی از آنها از نظر گویش یکسان بوده ولی در حالت نوشتاری دچار دگرگونی و دوگانگی میشوند. کلماتی مانند طوس یا توس و همچنین باتری یا باطری و بسیاری از کلمات دیگر. کلماتی که ریشه ی فارسی دارند باید بصورت فارسی نگاشته شوند ولی متأسفانه برخی حروف یا کلمات عربی و بیگانه وارد این زبان گردیده و باعث چندگانگی در نوشتن شده است. در مورد کلمات باتری و باطری و اینکه چگونه میتوان فهمید کدام صحیح است باید بگوئیم اینگونه کلمه ها هردو صحیح بوده و استفاده میشوند اما از نظر زبان فارسی بهتر است از کلمه ی باتری در املاء استفاده شود. پس در جستجوی اینترنتی این محصول، فرقی نمیکند از کدام کلمه استفاده شود چون نتایج هر دو جستجو تا حدود زیادی مانند هم میباشد. 

 http://www.iranautomobiles.com/fa/باتری/news/8756/باتری-یا-باطری-کدام-صحیح-است

درباره نویسنده

داریوش طاهری اهواز

مردان بزرگ در مکان و زمان نمی گنجند و متعلق به محدوده ی جغرافیایی و زمانی خاصی نیستند.

نظر بدهید