زیست شناسی

مکانیزم حذف هسته سلولی در گلبولهای قرمز کشف شد

مکانیزم حذف هسته سلولی در گلبولهای قرمز کشف شد

گلبول قرمز
گروهی از دانشمندان آمریکایی مکانیزمی را که براساس آن گلبولهای قرمز پستانداران هسته خود را در طول تکامل از دست داده اند، کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گلبولهای قرمز بالغ برخلاف سایر سلولهای بدن تنها سلولهایی هستند که هسته ندارند. این ویژگی که در تمام پستانداران مشترک است در گذشته های بسیار دور به تکامل رسیده است.

از بین رفتن هسته ارتباط مستقیمی با توانایی حمل و نقل میزان زیاد اکسیژن دارد اما تاکنون دانشمندان موفق نشده بودند مکانیزمی را که از طریق آن گلبولهای قرمز بالغ هسته خود را از دست می دهند، شناسایی کنند.

اکنون گروهی از دانشمندان موسسه تحقیقات پزشکی زیستی موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام آی تی) موفق شدند مدلی را برای این فرایند توسعه دهند.

این محققان که نتایج تحقیقات خود را در مجله ” Nature Cell Biology” منتشر کرده اند در این خصوص توضیح دادند: “با استفاده از یک سیستم کشت سلولی که امکان مشاهده تقسیم سلول به ترکیب هموگلوبین و از بین رفتن هسته را فراهم می کرد، کشف کردیم که پروتئینهای Rac 1، Rac 2 و mDia2 در تشکیل اشکال مختلف رشته های اکتین شرکت دارند. در حقیقت در سلولهای قرمز خون که تقریبا به رشد رسیده اند حلقه ای از رشته های اکتین به وجود می آید.”

به گفته این محققان، به خصوص دو پروتئین Rac 1 و Rac 2 در حذف هسته گلبولهای قرمز نقش دارند. در دوره تقسیم سلولی نرمال، هر سلول دختری نیمی از DNA را دریافت می کند. این درحالی است که وقتی گلبول قرمز تقسیم می شود یکی از دو سلول دختری تمام DNA را به دست می آورد.”

نتایج این تحقیقات می تواند در بررسی بعضی از بیماریهای خونی و همچنین تاریخ تکامل پستانداران مهم باشد.

https://www.mehrnews.com/news/637251/مکانیزم-حذف-هسته-سلولی-در-گلبولهای-قرمز-کشف-شد

درباره نویسنده

داریوش طاهری اهواز

مردان بزرگ در مکان و زمان نمی گنجند و متعلق به محدوده ی جغرافیایی و زمانی خاصی نیستند.

نظر بدهید