پرورشی

هسته‌های نارنج و پرتقال را ٤٨ ساعت در آب خيس دهيد و بعد در گلدان بكاريدبرای عيد نوروز، از همين روزها شروع كنيد تا آماده شود و ميلیاردها گندم…

5990114377640029072_x
نوشته شده توسط داریوش طاهری اهواز
  • هسته‌های نارنج و پرتقال را ٤٨ ساعت در آب خيس دهيد و بعد در گلدان بكاريدبرای عيد نوروز، از همين روزها شروع كنيد تا آماده شود و ميلیاردها گندم…
هسته‌های نارنج و پرتقال را ٤٨ ساعت در آب خيس دهيد و بعد در گلدان بكاريدبرای عيد نوروز، از همين روزها شروع كنيد تا آماده شود و ميلیاردها گندم…
هسته‌های نارنج و پرتقال را ٤٨ ساعت در آب خيس دهيد و بعد در گلدان بكاريدبرای عيد نوروز، از همين روزها شروع كنيد تا آماده شود و ميلیاردها گندم…
هسته‌های نارنج و پرتقال را ٤٨ ساعت در آب خيس دهيد و بعد در گلدان بكاريد

برای عيد نوروز، از همين روزها شروع كنيد تا آماده شود و ميلیاردها گندم و عدس هدر نرود!

http://khabaremrouz.ir/news/331635

درباره نویسنده

داریوش طاهری اهواز

مردان بزرگ در مکان و زمان نمی گنجند و متعلق به محدوده ی جغرافیایی و زمانی خاصی نیستند.

نظر بدهید