علم تجربی در قرآن

میوه‌ها و سبزی‌ها در قرآن

میوه‌ها و سبزی‌ها در قرآن

در کتاب قرآن نام تعدادی از میوه‌ها و سبزی‌ها آمده‌است. عدس، خرما، زیتون، انار، انگور، موز، خیار وسیر از این دسته‌اند.

سوره انعام آیه ۱۴۱

در این آیه به زیتون، انار و خرما اشاره شده‌است.

«و اوست کسی که باغ‌هایی با داربست و بدون داربست و خرمابن و کشتزار با میوه‌های گوناگون آن و زیتون و انار شبیه به یکدیگر و غیر شبیه پدیدآورد از میوه آن چون ثمر داد بخورید و حق [بینوایان از] آن را روز بهره‌برداری از آن بدهید ولی زیاده‌روی مکنید که او اسرافکاران را دوست ندارد»

سوره رعد آیه ۴

در این آیه به انگور و خرما اشاره شده‌است.

«و در زمین قطعاتی است کنار هم و باغ‌هایی از انگور و کشتزارها و درختان خرما چه از یک ریشه و چه از غیر یک ریشه که با یک آب سیراب می‌گردند و [با این همه] برخی از آنها را در میوه [از حیث مزه و نوع و کیفیت] بر برخی دیگر برتری می‌دهیم بی گمان در این [امر نیز] برای مردمی که تعقل می‌کنند دلایل [روشنی] است.»

سوره نحل آیه ۱۱

در این آیه به زیتون، انگور و خرما اشاره شده‌است.

«به وسیله آن کشت و زیتون و درختان خرما و انگور و از هر گونه محصولات [دیگر] برای شما می‌رویاند قطعاً در اینها برای مردمی که اندیشه می‌کنند نشانه‌ای است.»

سوره واقعه آیه ۲۹

در این آیه به موز اشاره شده‌است.

«و درختهای موز که میوه‌اش خوشه خوشه روی هم چیده‌است.»

سوره تین آیه ۱

در این آیه به انجیر و زیتون اشاره شده‌است.

«سوگند به انجیر و زیتون»

سوره بقره آیه ۶۱

در این آیه به خیار، سیر، عدس و پیاز اشاره شده‌است.

«و چون گفتید ای موسی هرگز بر یک [نوع] خوراک تاب نیاوریم از خدای خود برای ما بخواه تا از آنچه زمین می‌رویاند از [قبیل] سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز برای ما برویاند [موسی] گفت آیا به جای چیز بهتر خواهان چیز پست‌تر هستید پس به شهر فرود آیید که آنچه را خواسته‌اید…»

سوره مریم آیه ۲۵

در این آیه به خرما اشاره شده‌است.

«و تنه درخت خرما را به طرف خود [بگیر و] بتکان بر تو خرمای تازه می‌ریزد.»

سایرمواردویرایش

قضب – نحل – صدر – بقل – فوم – بصل – عدس – خردل – اتل (گز) – ضریع – عنب- اب (گیاه خودرو) – طلح (درخت موز)- خضر (سبزینه) – الحب – ریحان – سنبله – صنوان – قنوان – قثاء-تین – زیتون – عنب – قضب (خرماو تره)- رمان- یقطین (کدو)- رطب – طلح (موز)

ویکی پدیا

درباره نویسنده

داریوش طاهری اهواز

مردان بزرگ در مکان و زمان نمی گنجند و متعلق به محدوده ی جغرافیایی و زمانی خاصی نیستند.

نظر بدهید