اسلام و زیست شناسی علم تجربی در تفاسیر بزرگان

تفاوت منی و ساير ترشحات چیست؟

درباره نویسنده

داریوش طاهری اهواز

مردان بزرگ در مکان و زمان نمی گنجند و متعلق به محدوده ی جغرافیایی و زمانی خاصی نیستند.

نظر بدهید