اسلام و زیست شناسی علم تجربی در تفاسیر بزرگان علم و وحی

اگر کسی حرف تازه داشت و امروز عرضه کرد نباید انتظار داشت که فردا عملی شود و اگر دانشگاه ها بتوانند علوم را دینی کنند جهان می پذیرد، اگر که سی سال بگذرد از این رو نباید توقع داشت حرف تازه امروز ما را فردا غرب بپذیرد.بین آزادی که از قداست برخوردار است با رهایی که از آن ولنگاری حاصل می شود فرق است

1
نوشته شده توسط داریوش طاهری اهواز

حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی، گفت: شرط تطهیر علوم در فضای دانشگاه نیاز به آزادی است.

وی با بیان اینکه فکر آزاد فضای کار و علم را از هر آفتی می رهاند ابراز داشت: فردی که احساس آزادی دارد می تواند کار را از هر وابستگی آزاد کند و هیچ تحریمی هم نمی تواند جلوی او را بگیرد.

حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه آزادی وصف جان انسان است و هر کسی توفیق فکر آزاد ندارد گفت: فکر باز نصیب یک پرواز کننده آزاد است، یک روح بسته فکر باز ندارد و اگر کسی برده شد توان تولید فکر باز ندارد.

وی اظهار داشت: همه خواهان آن هستیم تا آزادانه بیندیشیم و مشکلات را حل کنیم اما این امر نیاز به فکر آزاد دارد و کسی که فکرش آزاد است نوآوری، فناوری، تولید علم و حرف تازه دارد و اگر حرف تازه داشت باید بداند که جهان تشنه حرف تازه است.

این استاد  با بیان اینکه اگر کسی حرف تازه داشت و امروز عرضه کرد نباید انتظار داشت که فردا عملی شود گفت: اگر دانشگاه ها بتوانند علوم را دینی کنند جهان می پذیرد، اگر که سی سال بگذرد از این رو نباید توقع داشت حرف تازه امروز ما را فردا غرب بپذیرد.

وی در تبیین این مساله به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: تحولات امروز منطقه از انقلاب اسلامی ایران نشات گرفته است که جرقه آن سی سال پیش در کشور و به رهبری امام خمینی (ره) زده شد؛ برای تغییر در منطقه این سی سال مانند سی ثانیه گذشت.

حضرت آیت الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سال جهاد اقتصادی و ضرورت اشتغال در این سال گفت: کسانی که در صدد تولید اشتغال هستند باید بدانند که برای بسیاری از مردم حرف اول را اقتصاد می زند اما کسی که آزاد اندیش نیست، قدرت تولید فکر و تولید اقتصادی ندارد.

وی همچنین ابراز داشت: برای اسلامی کردن علوم در دانشگاه ها و تامین اقتصاد مملکت باید جانمان آزاد باشد اما باید بدانیم هر گناهکاری که بر خلاف قانون الهی قدم بر می دارد دارای فکر آزاد نیست.

وی ادامه داد: کسانی که می گویند هر چه می خواهیم جلوی گناه خودمان را بگیریم نمی شود فکر آزاد ندارند و نمی توانند دانشگاه را اسلامی ، علوم را دینی و اشتغال را شکوفا کنند.

حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه فکر آزاد برای انسان آزاده و منزه است نه بیراهه می رود و نه راه کسی را می بندد، خاطر نشان کرد: بین آزادی که از قداست برخوردار است با رهایی که هیچ قداستی ندارد و از آن ولنگاری حاصل می شود فرق است.

درباره نویسنده

داریوش طاهری اهواز

مردان بزرگ در مکان و زمان نمی گنجند و متعلق به محدوده ی جغرافیایی و زمانی خاصی نیستند.

یک نظر

نظر بدهید