پرورشی زیست شناسی و المپیاد زیست شناسی و کنکور سخن با المپیادی ها سخن با کنکوری ها مناسبت ها

قصه تو شاید آغاز خوشایندی نداشته باشد اما این چیزی نیست که تو را می سازد

tasvirezendegi.ir1579
نوشته شده توسط داریوش طاهری اهواز

قصه تو شاید آغاز خوشایندی نداشته باشد

اما این چیزی نیست که تو را می سازد

باقی داستان تو مهمه این که

تصمیم میگیری کی باشی

درباره نویسنده

داریوش طاهری اهواز

مردان بزرگ در مکان و زمان نمی گنجند و متعلق به محدوده ی جغرافیایی و زمانی خاصی نیستند.

4 نظر

نظر بدهید