اسلام و زیست شناسی علم تجربی در تفاسیر بزرگان علم و وحی

حضرت آیت الله جوادی آملی : باید در اسلامی کردن دانشگاه ها به جهان بینی خود تکیه کنیم

Elmedini1
نوشته شده توسط داریوش طاهری اهواز

حضرت آيت الله جوادي آملي  به اهمیت نقش حوزه و دانشگاه در نهادینه شدن اسلام در متن جامعه اشاره کرده و فرمودند: اين کشور تا اسلامي نشود روي پاي خود نمي‌ايستد و اسلامي شدن کشور هم وابسته به مراکز علمي مثل حوزه و دانشگاه است. اگر حوزه و دانشگاه بتواند اسلامي بودن اين کشور را تأمين کند اين کشور از هر خطري محفوظ است.

معظم له اسلامی شدن دانشگاه را در گرو اسلامی شدن علوم دانستند و بیان داشتند: دانشگاه اسلامي عبارت از اين نيست که دانشگاه کار مسجد و حسينيه را بکند. داشتن نمازخانه، نماز جماعت، تفکيک جنسيت و امثال اینها مسلمان‌پروری است نه دانشگاه را اسلامي کردن, جوهرهٴ دانشگاه, دانش است و دانش بايد اسلامي بشود.

ایشان ادامه دادند: آنچه دانشجو با آن مرتبط است متون درسي است اگر متون درسي که دلمايه اوست اسلامي شد آن وقت اثر دارد. اسلامي کردن متون درسي هم به اين است که متنِ درس، باید علم اسلامي باشد.

حضرت آیت الله جوادی آملی به آسیب شناسی مفهوم علم در غرب پرداختند و خاطرنشان کردند: الآن آنچه در دانشگاه‌هاي غرب است و از آنجا به دانشگاه‌هاي ما آمده علم نيست لاشه علم است. مثل پرنده‌اي که بال‌هايش را بِکَنند؛این پرنده هيچ وقت پرواز نمي‌کند،اين مساله به جهان‌بيني برمي‌گردد, اگر کسي جهان‌بيني الحادي داشت دانش ديني و دانش اسلامي برای او افسانه است.

ایشان متذکر شدند: اسلامي شدن دانشگاه به اين است که ما به جهان‌بيني خود تکيه کنيم. اگر خدا هست و جهان کار خداست تمام علوم مي‌شود ديني براي اينکه علم, شناخت واقعيت است (يک) در جهان واقعيّت خدا هست و غير از افعال و آثار خدا چيز ديگري نيست. اگر فلسفه الهي حق است که حق است, اگر خدا هست که هست, جهان را خدا و افعالش پر کرده پس طبيعت خلقت‌شناسي مي‌شود و خلقت‌شناسي بدون صبغه ديني فرض ندارد.

درباره نویسنده

داریوش طاهری اهواز

مردان بزرگ در مکان و زمان نمی گنجند و متعلق به محدوده ی جغرافیایی و زمانی خاصی نیستند.

یک نظر

نظر بدهید